Menu
Billedserier

Find Vej I Skovlund 13. april 2013

Vestjysk 2-dages 2007
30. juni og 1. juli 2007
Vi glæder os til at arrangerer endnu et Vestjysk 2-dags stævne.

Vi har få rekognosceret området ved Ulfborg Skyttecenter. Det er et meget spændende løbsområde, som helt sikkert giver mulighed for gode baner. Vi vil placere stævneplads så der også er mulighed for lette baner – på den måde kan vi opfylde formålet: To dage med udfordringer til både nye og garvede o-løbere. Der er mulighed for overnatning på campingplads tæt på løbsområdet. Der er 7 km til stævneplads om lørdagen og 3 km om søndagen fra stævnecamping.

iform har en løberuteplanlægger og her kan du søge efter Vj2 for at se placering af camping og stævneplads. www.iform.dk

Lige som sidste år vil der også blive lavet gode børnebaner.

Lørdag vil der være løb i Nr. Vosborg og søndag vil der være løb i Ulfborg (det samme område som DOF benyttede til testløb i Pinsen).Miniferie - eller starten på sommerferien?
Der er 20 km fra løbsområde til Vesterhavet, så erfaringen fra sidste år viser at mange benytte muligheden at kombinere o-løb og tur til Vesterhavet.

Turistkontoret i Ulfborg kan anvise flere udflugtsmål: www.ulfborg-turist.dk
Nr. Vosborg
Lørdag den 30. juni er der løb i Nr. Vosborg

Nørre Vosborg Hede er en typisk vestjysk plantage med mange lige stier.
Gennemløbeligheden er ret varieret, dog er den vestligste del domineret af tættere granplantage. Midt i skoven er der et område med mange grøfter. Den nordøstlige del er domineret at et stort åbent hedeareal - lettere kuperet med få kurvedetaljer.

Nr. Vosborg er printede kort.


Ulfborg Plantage
Ulfborg Plantage er et spændende indlandsklitområde med et meget detaljeret kurvebillede overalt.
Der er tre helt forskelligt store sektioner. Den største består af et åbent hedeområde med mange klitter og kun få stier. På flere steder er der små buske osv. som kan nedsætte gennemløbelighed og sigtbarhed. Dette område kan være næsten tørt, eller med mange moser og små vandområde, afhængigt af vejret i perioden før stævnet.
Den næststørste er et udendørs skyttecenter med flere lange skydebaner, med nåleskov af varieret gennemløbelighed indimellem, og flere vejer og stier. Der er nogle andre lignende små nåleskovområde på kanten af kortet.
Den sidste del består af blandet nåleskov med meget varieret gennemløbelighed og et komplekst stibillede, og med flere små åbne områder indimellem.

Kort: Ulfborg/Sdr. Vosborg Hede 1:10.000, 2007, ækv. 2,5 m. De sorte baner Ulfborg trykkes med en teknik som er en mellemting mellem offset og print men med en bedre kvalitet. Resten af banerne er printede.

Postbeskrivelser: IOF symboler monteret på kortet. Løs beskrivelse udleveres ved start.


Klubtur
Vestjysk 2-dages er en god mulighed for at lave en klubtur. Der er baner både til børn, uøvede og øvede. Stemningen på stævnepladsen er meget afslappet, så stævnet er også velegnet som det første stævne klubbens nye medlemmer prøver kræfter med.

Flere informationer?
Mangler du oplysninger, send en mail til  avm@post.holsths.dk.

Der er flere oplysninger på o-service.

Vi ses

Vestjysk Orienteringsklub


Seneste nyt
Kalender
25-06-2024
Fællesløb i Skelhøj
Se Herning OK hjemmeside
Læs mere
10-07-2024
Vestjysk 2-dages
Sprint 10 juli i Holstebro By
Skovløb 11. juli i Stråsø
Skovløb 12. ju ..
Læs mere